Nieuws

75 jaar Israël!

Dit jaar viert de staat Israël zijn 75e verjaardag. Op 14 mei 1948 riep David Ben-Goerion de onafhankelijkheid uit van Israël. Sindsdien is het land letterlijk steeds meer gaan bloeien en zijn miljoenen Joden van over de hele wereld zich in Israël gaan vestigen. We mogen hierin de vervulling van vele profetieën uit de Bijbel zien. God is trouw aan Zijn volk Israël dat voor ons een teken van hoop mag zijn! Beleef het land Israël en ontdek de diversiteit, natuur en geschiedenis tijdens de tentoonstelling Hallo Israël. Vanaf 13 mei open bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Voor kinderen is er een spannende en leerzame speurtocht en er zijn unieke LEGO bouwwerken over Israël te zien. Kortom een leuke belevenis voor jong en oud. Meer informatie kunt u vinden in het blad Israël aktueel of op de website  https://hallo.israel75.nl.

Om meer te weten te komen over Israël in de Bijbel en over de vele profetieën bevelen wij de online leesplannen aan op You Version (www.bible.com en Bijbel-app). Hier staan twee zesdaagse leesplannen ‘Gods liefde voor Israël’ en ‘De verbonden met Israël’ waarin iedere dag verschillende Bijbelgedeelten staan en een overdenking. Ook is er een 5 daags gebedsplan te vinden genaamd ‘Praying for Israël’.

Commissie Israël en de kerkMeer weten over Israël?


In de kerkorde van de Protestante kerk staat de uitdrukking over de 'onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'. Al direct aan het begin van de Kerkorde spreekt de Protestantse kerk uit dat zij 'delend' in de aan Israël geschonken verwachting, zich uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God (artikel I-1). Als commissie willen wij graag gemeenteleden bewust maken van die verbondenheid door educatie, bezinning en gebed. Israël is een ingewikkeld onderwerp dat vragen oproept en waarover de meningen uiteen lopen. Vragen naar de betekenis van de verbondenheid, wat er met Israël wordt bedoeld en hoe we als christenen uiting kunnen geven aan die verbondenheid. Deze en meerdere vragen wil de commissie graag verdiepen en toelichten. Nodig de Commissie Israël en de kerk uit op uw kring of commissie. In overleg kunnen wij een passend programma opstellen.

In de Gemeentewijzer van december hebben wij het voornemen om de 21 namen van de omgebrachte Joodse dorpsbewoners van het Nationaal Holocaust Namenmonument te adopteren onder de aandacht gebracht. Hierbij doen wij een laatste oproep om een gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de Hervormde Kerk IBAN: NL51RABO0369103440 onder vermelding adoptie namen Holocaustmonument. Eén naam adopteren kost 50 euro. Van harte aanbevolen! Als kerken geven wij door het adopteren van deze namen een signaal van betrokkenheid af aan de Joodse gemeenschap en nabestaanden. Door de financiële bijdrage kan het monument bewaakt en onderhouden worden. Opdat er een plek mag zijn om te blijven gedenken.

Commissie Israël en de kerk


Actie Hervormd Jeugd Werk

De naaste ontmoeten

Jaarlijks houdt het Hervormd Jeugd Werk een actie voor een goed doel. Dit jaar willen we het werk van stichting Ontmoeting ondersteunen. Vanuit de Christelijke naastenliefde biedt stichting ontmoeting hulp aan mensen die zijn vastgelopen in hun leven. Door in eerste instantie Ontmoeting worden deze mensen ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Hen wordt geleerd om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij de vrijwilligers en medewerkers kan deze missie uitgevoerd worden. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Een van de projecten waar Stichting Ontmoeting mee bezig is betreft heel specifiek veldwerk op Goeree-Overflakkee. Het werk wat dit project nodig maakt, is de zorg om de jongeren op Goeree-Overflakkee die zich bewegen in een wereld met drank, drugs, eenzaamheid en torenhoge schulden. Jongeren uit alle lagen van de bevolking. De nood die gevoeld wordt door deze ‘zorgmijders’ tussen de 14 en 26 jaar is de drijfveer achter het outreachend veldwerk. Voor de uitvoering van het outreachend veldwerk werkt stichting Ontmoeting samen met de Werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee. Op deze wij wordt op een professionele wijze uitvoering gegeven aan het werk van de jongerencoach, en wordt de kwaliteit en continuïteit bewaakt.

Deze veldwerker op Goeree-Overflakkee probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een opeenstapeling van problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting.

Voor dit werk worden geen subsidies toegekend. Om stichting Ontmoeting te ondersteunen gaan wij als jongeren van Westbroek e.o. ons voor dit project inzetten. En wel door de verkoop van de zeer lekkere Markus stroopwafels. Op D.V. vrijdagavond 17 maart kunt u de jeugd aan de deur verwachten om uw bestelling te noteren. D.V. Vrijdagavond 24 maart komen we de bestelling bij u afleveren. Wij vragen u het bedrag (het liefst gepast) contant te betalen bij aflevering. Of middels de QR code die bij aflevering beschikbaar is.

Maar dat is nog niet alles. Na de bezorging van de stroopwafels gaan wij een nacht - gesponsord - als dakloze in een kartonnen doos doorbrengen op het kerkterrein.
Meer informatie over het project op Goeree-Overflakkee kunt u vinden op: https://www.ontmoeting.org/locaties/veldwerkgoeree-overflakkee/

Commissie Israël en de kerk

In november 2022 zal Stichting Struikelstenen De Bilt 21 struikelstenen laten plaatsen op 6 adressen in Westbroek en Achttienhoven ter nagedachtenis aan de 21 omgebrachte Joodse dorpsbewoners.
Voorafgaand aan de onthulling van deze stenen wordt op woensdag 16 november a.s. door Stichting Struikelstenen De Bilt een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis in Westbroek. Aanvang is 14.30 uur met een welkomstwoord van de voorzitter, Ella Prins en aansluitend zal burgemeester Sjoerd Potters het woord nemen. Evert Theunissen, onderzoeker en bestuurslid, zal vervolgens het levensverhaal van de 21 dorpsbewoners vertellen en Commissie Israël en de kerk licht haar betrokkenheid toe. Rond 15.00 uur worden de geplaatste struikelstenen onthuld.
Deze bijeenkomst staat open voor iedere belangstellende. U bent dan ook van harte uitgenodigd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Wilt u zich dan wel aanmelden via het mailadres: info@struikelstenendebilt.nl
Het is goed om zo met elkaar onze betrokkenheid te tonen en wij hopen dan ook dat velen aanwezig zullen zijn!

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

Commissie Israël en de kerk

Start tentoonstelling WOII

Op zaterdag 10 september a.s. zal bij de Molen de Kraai de tentoonstelling met titel "Op de vlucht" van start gaan. Deze tentoonstelling gaat over de geschiedenis van Achttienhoven en Westbroek rondom de Tweede Wereldoorlog. Als commissie Israël en de kerk zullen wij een bijdrage leveren met betrekking tot de geschiedenis van de Joodse dorpsbewoners. De tentoonstelling is iedere woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. In verschillende ruimtes worden diverse onderwerpen belicht. Naast de bijdrage over de Joodse dorpsbewoners wordt er ook ingegaan op het verzet, de omgekomen burgers, verzetsmensen en militairen, het dagelijks leven en de bevrijding. Bovendien wordt de geschiedenis door diverse voorwerpen, waarvan een aantal opnieuw gemaakt is, zichtbaar en tastbaar! Kortom, een aangrijpende tentoonstelling die eenieder meer bewust maakt van deze bewogen geschiedenis en het belang van het gedenken van de slachtoffers van die tijd. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die gastheer/vrouw willen zijn bij deze tentoonstelling. U kunt zich opgeven bij één van de commissieleden of mailen naar israelendekerkwestbroek@gmail.com.

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

 

Commissie Israël en de kerk

Als commissie proberen wij al weer ruim een jaar Israël meer onder de aandacht te brengen binnen de gemeente. O.a. met de lezing van rabbijn Evers, een quiz en onlangs de sing-in na de ochtenddienst. Door ons is aan de NGK Westbroek gevraagd of daar gemeenteleden zijn die bij de commissie willen aansluiten. Wij zijn blij dat Toon Nokkert hieraan gehoor heeft gegeven. Inmiddels hebben wij de eerste vergadering met elkaar gehad, waarbij veel zaken zijn besproken. Wij houden u uiteraard op de hoogte, maar het is goed om dit bericht van uitbreiding met u te delen.
Als er vanuit de gemeente suggesties e.d. zijn, dan kunt u die sturen naar ons mailadres: israelendekerkwestbroek@gmail.com
Met een hartelijke groet,

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

 

Commissie Israël en de kerk bestaat 1 jaar

Deze maand, september 2021, is het alweer een jaar geleden dat wij zijn gestart met de Commissie Israël en de kerk. In dat jaar hebben wij al veel zaken m.b.t. Israël mogen delen met u als gemeente. Wij hopen hier uiteraard in de toekomst mee door te gaan. Om deze 'verjaardag' niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben wij enkele taartjes laten maken met ons logo. Deze zijn uitgedeeld aan gemeenteleden die zich het afgelopen jaar voor onze commissie hebben ingezet. 

Commissie Israël en de kerk

 

Zomertentoonstelling Christenen voor Israël

Vanaf 5 juni jl. is de nieuwe tentoonstelling bij Christenen voor Israël in Nijkerk, Tijdreis met Janiv, te bezoeken. Hiermee reist u door de geschiedenis van het volk Israël en ontdekt u meer over Gods plan met Israël.

U dient zich hiervoor aan te melden. Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/zomertentoonstelling-tijdreis-met-janiv

Commissie Israël en de kerk

Jongerenreis Hongarije 2021

Voor meer info zie:  Jongerenreis Hongarije 2021

Paas Challenge - De weg door Jeruzalem

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. De evangelisatiecommissie organiseert deze Paaswandeling van circa een uur door Westbroek om het Paasverhaal te beleven. Iedereen kan meedoen, speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ben je in het bezit van een smartphone met een QR-scan app en oortjes, reserveer dan een tijd om te wandelen via onderstaande link. In tweetallen of met het huisgezin, coronaproef, is het mogelijk om te wandelen van 29 maart t/m 5 april a.s.

https://calendly.com/pasenwestbroek/paaschallenge-westbroek-2021

Onderstaand treft u mogelijkheden aan om meer te weten te komen over of meer betrokken te raken bij Israël:

  • Nieuws uit Israël, dat je niet vaak hoort, is te ontvangen via de WhatsApp Israël nieuwsdienst  (aanmelden via de website, cvi.nl/whatsapp).
  • Actuele lezingen met betrekking tot Israël beluisteren via livestreams (beluisteren via de website, cvi.nl/livestream).

Heel nadrukkelijk willen wij u wijzen op de onlangs verschenen publicatie met betrekking tot de interkerkelijke schuldbelijdenis voor de houding richting de Joodse gemeenschap (https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/historisch-interkerkelijke-schuldbelijdenis-voor-houding-richting-joodse-gemeenschap). Zondag 15 november is aangewezen als “zondag van schuldbelijdenis en verootmoediging”. 

Commissie Israël en de kerk