Nieuws 

Commissie Israël en de kerk zoekt vrijwilligers tentoonstelling WOII

Vanaf 10 september tot en met november 2022 wordt er o.a. bij molen De Kraai een tentoonstelling georganiseerd over de plaatselijke geschiedenis in Westbroek en Achttienhoven rondom de periode van de Tweede Wereldoorlog. Daarin zal Commissie Israël en de kerk een bijdrage leveren over de geschiedenis van de Joodse dorpsbewoners. De tentoonstelling zal op woensdag- en zaterdagmiddag toegankelijk zijn. Om de tentoonstelling mogelijk te maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die gastheer/gastvrouw willen zijn. Zou u bij het aanmelden naast uw telefoonnummer en e-mailadres willen doorgeven welke dagen u kunt? De vrijwilligers zullen worden aangestuurd door de werkgroep van de tentoonstelling. Mocht u (ook) een bijdrage willen leveren aan de tentoonstelling zelf, dan kan dat natuurlijk ook! Opgeven kan via het mailadres: israelendekerkwestbroek@gmail.com of bij de commissieleden. Meer informatie omtrent de tentoonstelling vindt u in de komende Gemeentewijzer, op de site en in het kerkblad.

Alvast bedankt! Anneke Griffioen, Toon Nokkert, en Mieke Verweij

Commissie Israël en de kerk

Als commissie proberen wij al weer ruim een jaar Israël meer onder de aandacht te brengen binnen de gemeente. O.a. met de lezing van rabbijn Evers, een quiz en onlangs de sing-in na de ochtenddienst. Door ons is aan de NGK Westbroek gevraagd of daar gemeenteleden zijn die bij de commissie willen aansluiten. Wij zijn blij dat Toon Nokkert hieraan gehoor heeft gegeven. Inmiddels hebben wij de eerste vergadering met elkaar gehad, waarbij veel zaken zijn besproken. Wij houden u uiteraard op de hoogte, maar het is goed om dit bericht van uitbreiding met u te delen.
Als er vanuit de gemeente suggesties e.d. zijn, dan kunt u die sturen naar ons mailadres: israelendekerkwestbroek@gmail.com
Met een hartelijke groet,

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

 

Commissie Israël en de kerk bestaat 1 jaar

Deze maand, september 2021, is het alweer een jaar geleden dat wij zijn gestart met de Commissie Israël en de kerk. In dat jaar hebben wij al veel zaken m.b.t. Israël mogen delen met u als gemeente. Wij hopen hier uiteraard in de toekomst mee door te gaan. Om deze 'verjaardag' niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben wij enkele taartjes laten maken met ons logo. Deze zijn uitgedeeld aan gemeenteleden die zich het afgelopen jaar voor onze commissie hebben ingezet. 

Commissie Israël en de kerk

 

Zomertentoonstelling Christenen voor Israël

Vanaf 5 juni jl. is de nieuwe tentoonstelling bij Christenen voor Israël in Nijkerk, Tijdreis met Janiv, te bezoeken. Hiermee reist u door de geschiedenis van het volk Israël en ontdekt u meer over Gods plan met Israël.

U dient zich hiervoor aan te melden. Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/zomertentoonstelling-tijdreis-met-janiv

Commissie Israël en de kerk

Jongerenreis Hongarije 2021

Voor meer info zie:  Jongerenreis Hongarije 2021

Paas Challenge - De weg door Jeruzalem

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. De evangelisatiecommissie organiseert deze Paaswandeling van circa een uur door Westbroek om het Paasverhaal te beleven. Iedereen kan meedoen, speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ben je in het bezit van een smartphone met een QR-scan app en oortjes, reserveer dan een tijd om te wandelen via onderstaande link. In tweetallen of met het huisgezin, coronaproef, is het mogelijk om te wandelen van 29 maart t/m 5 april a.s.

https://calendly.com/pasenwestbroek/paaschallenge-westbroek-2021

Onderstaand treft u mogelijkheden aan om meer te weten te komen over of meer betrokken te raken bij Israël:

  • Nieuws uit Israël, dat je niet vaak hoort, is te ontvangen via de WhatsApp Israël nieuwsdienst  (aanmelden via de website, cvi.nl/whatsapp).
  • Actuele lezingen met betrekking tot Israël beluisteren via livestreams (beluisteren via de website, cvi.nl/livestream).

Heel nadrukkelijk willen wij u wijzen op de onlangs verschenen publicatie met betrekking tot de interkerkelijke schuldbelijdenis voor de houding richting de Joodse gemeenschap (https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/historisch-interkerkelijke-schuldbelijdenis-voor-houding-richting-joodse-gemeenschap). Zondag 15 november is aangewezen als “zondag van schuldbelijdenis en verootmoediging”. 

Commissie Israël en de kerk