Nieuws

Commissie Israël en de kerk

In november 2022 zal Stichting Struikelstenen De Bilt 21 struikelstenen laten plaatsen op 6 adressen in Westbroek en Achttienhoven ter nagedachtenis aan de 21 omgebrachte Joodse dorpsbewoners.
Voorafgaand aan de onthulling van deze stenen wordt op woensdag 16 november a.s. door Stichting Struikelstenen De Bilt een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis in Westbroek. Aanvang is 14.30 uur met een welkomstwoord van de voorzitter, Ella Prins en aansluitend zal burgemeester Sjoerd Potters het woord nemen. Evert Theunissen, onderzoeker en bestuurslid, zal vervolgens het levensverhaal van de 21 dorpsbewoners vertellen en Commissie Israël en de kerk licht haar betrokkenheid toe. Rond 15.00 uur worden de geplaatste struikelstenen onthuld.
Deze bijeenkomst staat open voor iedere belangstellende. U bent dan ook van harte uitgenodigd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. Wilt u zich dan wel aanmelden via het mailadres: info@struikelstenendebilt.nl
Het is goed om zo met elkaar onze betrokkenheid te tonen en wij hopen dan ook dat velen aanwezig zullen zijn!

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

Commissie Israël en de kerk

Start tentoonstelling WOII

Op zaterdag 10 september a.s. zal bij de Molen de Kraai de tentoonstelling met titel "Op de vlucht" van start gaan. Deze tentoonstelling gaat over de geschiedenis van Achttienhoven en Westbroek rondom de Tweede Wereldoorlog. Als commissie Israël en de kerk zullen wij een bijdrage leveren met betrekking tot de geschiedenis van de Joodse dorpsbewoners. De tentoonstelling is iedere woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. In verschillende ruimtes worden diverse onderwerpen belicht. Naast de bijdrage over de Joodse dorpsbewoners wordt er ook ingegaan op het verzet, de omgekomen burgers, verzetsmensen en militairen, het dagelijks leven en de bevrijding. Bovendien wordt de geschiedenis door diverse voorwerpen, waarvan een aantal opnieuw gemaakt is, zichtbaar en tastbaar! Kortom, een aangrijpende tentoonstelling die eenieder meer bewust maakt van deze bewogen geschiedenis en het belang van het gedenken van de slachtoffers van die tijd. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die gastheer/vrouw willen zijn bij deze tentoonstelling. U kunt zich opgeven bij één van de commissieleden of mailen naar israelendekerkwestbroek@gmail.com.

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

 

Commissie Israël en de kerk

Als commissie proberen wij al weer ruim een jaar Israël meer onder de aandacht te brengen binnen de gemeente. O.a. met de lezing van rabbijn Evers, een quiz en onlangs de sing-in na de ochtenddienst. Door ons is aan de NGK Westbroek gevraagd of daar gemeenteleden zijn die bij de commissie willen aansluiten. Wij zijn blij dat Toon Nokkert hieraan gehoor heeft gegeven. Inmiddels hebben wij de eerste vergadering met elkaar gehad, waarbij veel zaken zijn besproken. Wij houden u uiteraard op de hoogte, maar het is goed om dit bericht van uitbreiding met u te delen.
Als er vanuit de gemeente suggesties e.d. zijn, dan kunt u die sturen naar ons mailadres: israelendekerkwestbroek@gmail.com
Met een hartelijke groet,

Anneke Griffioen, Toon Nokkert en Mieke Verweij

 

Commissie Israël en de kerk bestaat 1 jaar

Deze maand, september 2021, is het alweer een jaar geleden dat wij zijn gestart met de Commissie Israël en de kerk. In dat jaar hebben wij al veel zaken m.b.t. Israël mogen delen met u als gemeente. Wij hopen hier uiteraard in de toekomst mee door te gaan. Om deze 'verjaardag' niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben wij enkele taartjes laten maken met ons logo. Deze zijn uitgedeeld aan gemeenteleden die zich het afgelopen jaar voor onze commissie hebben ingezet. 

Commissie Israël en de kerk

 

Zomertentoonstelling Christenen voor Israël

Vanaf 5 juni jl. is de nieuwe tentoonstelling bij Christenen voor Israël in Nijkerk, Tijdreis met Janiv, te bezoeken. Hiermee reist u door de geschiedenis van het volk Israël en ontdekt u meer over Gods plan met Israël.

U dient zich hiervoor aan te melden. Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/zomertentoonstelling-tijdreis-met-janiv

Commissie Israël en de kerk

Jongerenreis Hongarije 2021

Voor meer info zie:  Jongerenreis Hongarije 2021

Paas Challenge - De weg door Jeruzalem

Stel je voor dat je in een tijdmachine kunt stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. De evangelisatiecommissie organiseert deze Paaswandeling van circa een uur door Westbroek om het Paasverhaal te beleven. Iedereen kan meedoen, speciaal geschikt voor tieners tussen 10 en 18 jaar. Ben je in het bezit van een smartphone met een QR-scan app en oortjes, reserveer dan een tijd om te wandelen via onderstaande link. In tweetallen of met het huisgezin, coronaproef, is het mogelijk om te wandelen van 29 maart t/m 5 april a.s.

https://calendly.com/pasenwestbroek/paaschallenge-westbroek-2021

Onderstaand treft u mogelijkheden aan om meer te weten te komen over of meer betrokken te raken bij Israël:

  • Nieuws uit Israël, dat je niet vaak hoort, is te ontvangen via de WhatsApp Israël nieuwsdienst  (aanmelden via de website, cvi.nl/whatsapp).
  • Actuele lezingen met betrekking tot Israël beluisteren via livestreams (beluisteren via de website, cvi.nl/livestream).

Heel nadrukkelijk willen wij u wijzen op de onlangs verschenen publicatie met betrekking tot de interkerkelijke schuldbelijdenis voor de houding richting de Joodse gemeenschap (https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/historisch-interkerkelijke-schuldbelijdenis-voor-houding-richting-joodse-gemeenschap). Zondag 15 november is aangewezen als “zondag van schuldbelijdenis en verootmoediging”. 

Commissie Israël en de kerk