Contact


Als u vragen heeft over de kerk, het geloof of als u pastorale zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de predikant:
Ds. M. van der Zwan
Kerkdijk 4
3615 BE Westbroek
0346-281310
ds@hervormdwestbroek.nl

Vragen over (gebruik van) Kerkelijk Centrum Rehoboth, Kerkdijk 8, kunt u stellen via 0346-281114.
E-mail: rehoboth@hervormdwestbroek.nl

Het beheer en verhuur  van het kerkgebouw valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, bereikbaar via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl  telefoon   06-29628516

Preekvoorziener:
Het preekrooster wordt beheerd door M. Westeneng.
Bereikbaar via martinwesteneng@gmail.com

Vertrouwenspersonen:
We willen als gemeente van Christus een veilige kerk zijn. Als u rondloopt met een situatie die niet meer veilig is in de gemeente dan kunt u contact zoeken met een vertrouwenspersoon. Aangezien we niet een hele grote gemeente zijn maken we gebruik van de vertrouwenspersonen die de classis Utrecht beschikbaar heeft gesteld. Zij staan u graag te woord en verkennen de situatie die mogelijk niet meer veilig is. Deze vertrouwenspersoon zal eerst met u het gesprek voeren en deze informatie niet zomaar delen met de gemeente. Samen kan er naar oplossingen worden gezocht. U vindt de beschikbare vertrouwenspersonen op deze website: https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/

Zakelijke gegevens:

Bankrekeningnummer Diaconie:
Rabobank  NL51RABO0369103440 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente te Westbroek
Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters
Rabobank NL48RABO0369103106 t.n.v. Hervormde Gemeente Westbroek

Ledenadministratie:
Wijziging in persoonlijke- en gezinsomstandigheden kunt u doorgeven aan de scriba.
De ledenlijst wordt bijgehouden door W. Otten.


Deze site is een initiatief van:
Hervormde Gemeente Westbroek
p/a Kerkdijk 12
3615 BE Westbroek
info@hervormdwestbroek.nl

Vragen over de inhoud van deze site, de genoemde verenigingen of kringen kunt u stellen op genoemd adres.