Kringwerk


Bijbelkring
Op de eerste maandagavond van de maand overdenken en bespreken wij, aan de hand van bestaande literatuur,  een bepaald Bijbelboek.  

Gesprekskring
In de gesprekskring worden, eveneens aan de hand van bestaande literatuur, actuele menselijke zaken tegen Bijbels licht gehouden.
De gesprekskring komt zo mogelijk twee keer, maar in elk geval één keer per maand bijeen, om en om met de Bijbelkring.

Vrouwenkring Manninne
In principe elke derde woensdagmorgen van de maand van 09.30 tot 11.45 uur.
Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Er wordt een Bijbelstudie of onderwerp behandeld. Soms is er een creatieve invulling van de ochtend.
Voorzitter: Jannie Hennipman. Contact: Linda van den Broek, 06-10766943

Mannenvereniging Calvijn
Vanaf hun 18e jaar zijn mannen welkom op deze vereniging. Maandelijkse bijeenkomsten van september tot en met juni. Er wordt een Bijbelgedeelte overdacht (aangereikt door Mankracht) om zo, onder gezelligheid en saamhorigheid, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
Voorzitter: Wijnand Hennipman. Contact: Jan de Bruijn, jan@familiedebruijn.info, 0346-214788.

Onderwegkringen
Samen onderweg zijn loopt een stuk gemakkelijker. Samen sta je sterker. Samen kun je elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden. 
Een onderwegkring is een kleine kring waarin de Bijbel opengaat, aan de hand waarvan wij antwoorden hopen te vinden op (levens)vragen.  
De kringen staan onder leiding van:
• Aagje van der Linden, op woensdagmorgen
Contact: 0346-281605
• Bep Otten en Elly Blaauwendraad, op woensdagavond
Contact: 0346-281897
• Jeannet Hennipman en Gerda de Kruijff, op donderdagavond
Contact: 06-20292679

Gebedskring
De gebedskring komt geregeld bij elkaar om zowel de nood als de dankbaarheid binnen de gemeente in gebed te brengen.
Wil je deelnemen aan deze kring of gebedspunten aandragen?
Neem dan contact op met Elly Blaauwendraad, elly-blaauwendraad@live.nl