Omzien naar elkaar

Vrouwendienst

Wij, de dames van de vrouwendienst bezoeken alleenstaanden en ouderen vanaf 75 jaar.
Deze bezoeken kunnen gezien worden als momenten van gezelligheid, aandacht en betrokkenheid.
Wij maken graag een afspraak om bij u langs te komen. Maar u kunt zelf ook om bezoek vragen als u daar behoefte aan heeft. Neem dan gerust contact op.

Ook verzorgen wij 2 maal per jaar, met Kerst en Pasen, een speciale middag voor de doelgroep. 
Deze middagen worden gevuld met zang, meditatie, op een Bijbels thema gebaseerde voordrachten en een vertelling. Die worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
De middagen worden uitgezonden via de Kerktelefoon en vervoer is beschikbaar.

Missionair Maartensdijk

Weeksluiting en Bijbeluur.
Iedere derde vrijdag van de maand september tot en met juni wordt in Dijckstate een weeksluiting gehouden.
Medewerking hieraan wordt verleend door Ds. Van der Zwan, predikanten uit omliggende gemeenten en drs. Van Ginkel. 
Beurtelings is er iemand van de Kerkenraad aanwezig als ouderling van dienst. 
De te houden collecte is bestemd voor Stichting Wycliff.

Eens per 14 dagen is er een Bijbeluur voor de bewoners van Dijckstate en daar omheen.
Dit uur wordt om en om geleid door Ds. Van der Zwan en Riet Ritman. Coördinatie: Riet Ritman.

Verjaardagfonds

Een vrijwilliger feliciteert met een ansichtkaart een jarige namens de gemeente. De bezoekende vrijwilliger biedt daarbij een collectebus aan zodat de jarige een bijdrage aan de kerk kan schenken. De opbrengst van deze ‘verjaardagbusjes’ is bestemd voor onderhoud aan “Rehoboth”.