Commissie Israël en de kerk 

In september 2020 is in onze gemeente de Commissie Israël en de kerk van start gegaan.

Doel van deze commissie is bewustwording van de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Wij hopen dat door bezinning, verdieping en gebed er verbinding met en liefde voor Gods volk mag ontstaan met oog voor de beloften in Gods Woord. 

Aanleiding voor deze commissie is een in mei 2020 verschenen brief van de Wereldraad van Kerken, die de Raad van Kerken in eerste instantie heeft ondersteund en doorgestuurd aan minister Blok. Doel van die brief was om protest aan te tekenen tegen de voorgenomen annexatie van gebieden in de Westelijke Jordaanoever door Israël. 
Bij ons kwam toen het verlangen om een commissie op te richten, die zich bezighoudt met Israël en de rol van de kerk gebaseerd op Gods Woord. 

Als gemeente van Christus zijn wij verbonden met het Joodse volk. Allereerst omdat God Zelf verbonden is met hen. In de Bijbel wordt ook Gods onpeilbare liefde en trouw voor het nageslacht van Jakob beschreven. Bovendien is uit dit volk de Messias voortgekomen en is Gods Woord aan ons toevertrouwd. Wij willen uiting geven aan die verbondenheid in zowel het verleden, het heden als de toekomst.  

Graag willen wij met andere commissies in de gemeente samenwerken, zodat de verbondenheid met Israël voor zowel jong als oud gaat leven. 
Laten wij, zoals beschreven staat in Psalm 122, “bidden om de vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben”. 

En laten wij in gedachten houden: wie Israël zegent, zal zelf, naar Gods belofte, gezegend worden!

Voor vragen, opmerkingen e.d. kunt u uiteraard contact opnemen:
Anneke Griffioen, griffioennetjes@hotmail.com, 06-44557180
Mieke Verweij, m.verweij@casema.nl, 06-23170024