Catechese

Catechisatie

Begin oktober, meestal op dinsdag, beginnen de catechisaties.
Vooraf is er in september een speciale informatie- en toerustingsavond voor de ouders van de catechisanten. Hier wordt ook de te volgen methode toegelicht.
De te behandelen stof heeft een klassieke inhoud, die aansluit bij de gereformeerde traditie.
De catechisatie staat onder leiding van de dominee, in samenwerking met assistente(n).

Verdiepingsscatechese

Voor jongere (én oudere) leden die overwegen om belijdenis van het geloof af te leggen, maar toch eerst wat meer willen weten over de inhoud daarvan, is er gelegenheid om zich met elkaar hierin te verdiepen, samen met de dominee. Voor nadere informatie kunt u terecht bij ds. Van der Zwan.