Nieuwsbrieven 

 Westbroek, 15 januari 2021

Beste gemeenteleden,

Zoals u uit de nieuwsberichten heeft kunnen vernemen is er een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Deze zogenaamde Britse variant blijkt extreem besmettelijk te zijn. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de komende vier zondagen, dus tot en met 7 februari, alleen online-kerkdiensten te beleggen. In verband met het besmettingsrisico wordt er tijdens deze diensten in het kerkgebouw ook niet gezongen. Komende zondag zal er alleen orgelspel te horen zijn, waarbij één vers van een Psalm of lied ten gehore zal worden gebracht. Hoe we de zangmomenten in de diensten op de andere zondagen invullen is nog in beraad.

Wij beseffen dat wij hiermee een ingrijpend besluit hebben genomen. Het voelt ook voor ons als weer ‘een stap achteruit’ en nog is het einde van de coronapandemie niet echt in zicht. Toch zijn we ook dankbaar, want door de middelen van kerktelefoon en internet kunnen wij onze plaats blijven innemen rondom het Woord van de HEERE. Als de menigten rondom de Heere Jezus bij het Meer van Tiberias, mogen wij nu digitaal rondom Hem samen komen en Zijn stem horen. En zoals op het klankbord boven de kansel, zo komt ook tot ons de oproep: ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ Dan nog missen wij de fysieke samenkomst waarvan de Bijbel getuigt dat die van groot belang is, maar in Christus weten wij ons toch met elkaar verbonden, rondom het Woord van onze God.

En zo kunnen wij ook samen bidden. Dat kan de komende zondagen, maar ook op woensdag 20 januari. Dan zal er in het kader van de gebedsweek van 19:15-19:45 uur een gebedsmoment worden gehouden. Het thema van die dag is ook ‘Samen bidden’. Wij nodigen u en jou van harte uit hieraan via de kerktelefoon of YouTube deel te nemen, zodat wij samen rondom de troon van de genade ons hart en onze stem tot God kunnen opheffen.

Wij wensen u tenslotte veel sterkte en volharding toe, in de Heere, van Wie Paulus schrijft in Filippenzen 4: 13: ‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’

M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812

 


Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)