Nieuwsbrieven 

 Westbroek, 17 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Zoals we allemaal via de media hebben meegekregen zijn de coronamaatregelen vanuit de overheid merendeels niet meer van toepassing. Wij zijn blij en verheugd dat dit vanaf komende zondag ook geldt voor de kerkdiensten en activiteiten in Rehoboth. Opgeven voor de diensten is dan dus ook niet meer nodig. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand is ook niet meer vereist. De kringen kunnen ook weer thuis gehouden worden.

Wij beseffen dat dit niet voor iedereen direct al gewoon is. Laten wij daarin rekening met elkaar houden. Vraag desnoods of iemand er bezwaar tegen heeft als je bijvoorbeeld dichterbij komt. Iedereen in de gemeente moet zich immers fijn en veilig kunnen voelen. Hopelijk kunnen wij zo in deze overgangsperiode snel het vertrouwen vinden, in de wetenschap dat wij in Christus altijd in Gods hand geborgen zijn. Wij zien er zeer naar uit u en jullie bij de kerkelijke activiteiten, en in het bijzonder de kerkdiensten, te ontmoeten. Laten wij zo weer bij en met elkaar Gemeente zijn!

Kerkenraad
Een bericht van geheel andere orde is de wisseling van het voorzitterschap binnen de kerkenraad. Broeder R. van Renswoude heeft namelijk de plaats van broeder E.J. Hennipman ingenomen, die D.V. komende zondag afscheid neemt. Wij zijn dankbaar voor wat de oude voorzitter heeft gedaan en wensen de nieuwe kracht en wijsheid van de Heere toe.

Daarnaast kunnen wij u mededelen dat ds. Spoor per 1 februari jl. zijn consulentschap heeft neergelegd. Zoals u weet, werd hij ons wegens ziekte van onze predikant, door de classispredikante, ds. T. Verhoeven, als consulent toegewezen. Na enige maanden kon ds. Van der Zwan weer volledig aan het werk, maar ds. Spoor bleef nog betrokken. Inmiddels zijn de kerkenraad, inclusief ds. Van der Zwan met ds. Verhoeven en ds. Spoor tot de conclusie gekomen dat dit niet meer nodig is. Wij zien met grote dankbaarheid terug op wat ds. Spoor in de achterliggende periode als consulent voor ons heeft betekend. Wij vinden het ook fijn dat hij nog enige maanden actief in de gemeente zal blijven om samen met ons pastorale teams op te zetten. Daarover hebben wij u al eerder geïnformeerd.

Graag sluiten wij met in verband met de versoepelingen af met Psalm 84: 1:

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.


Namens de kerkenraad.
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R. van Renswoude, Preses, ronny@vanrenswoude.info/06-19460035


Nieuwsbrief 31
Brief aan de gemeente 31.pdf (141.72KB)
Nieuwsbrief 31
Brief aan de gemeente 31.pdf (141.72KB)
Nieuwsbrief 30
Brief aan de gemeente 30.pdf (158.8KB)
Nieuwsbrief 30
Brief aan de gemeente 30.pdf (158.8KB)
Nieuwsbrief 29
Brief aan de gemeente XXIX.pdf (127.34KB)
Nieuwsbrief 29
Brief aan de gemeente XXIX.pdf (127.34KB)
Nieuwsbrief 28
Brief aan de gemeente XXVIII .pdf (109.35KB)
Nieuwsbrief 28
Brief aan de gemeente XXVIII .pdf (109.35KB)
Nieuwsbrief 27
Brief aan de gemeente XXVII.pdf (149.82KB)
Nieuwsbrief 27
Brief aan de gemeente XXVII.pdf (149.82KB)
Nieuwsbrief 26
Brief aan de gemeente XXVI.pdf (113.2KB)
Nieuwsbrief 26
Brief aan de gemeente XXVI.pdf (113.2KB)
Nieuwsbrief 25
Brief aan de gemeente XXV.pdf (83.16KB)
Nieuwsbrief 25
Brief aan de gemeente XXV.pdf (83.16KB)
Nieuwsbrief 24
Brief aan de gemeente XXIV.pdf (208.91KB)
Nieuwsbrief 24
Brief aan de gemeente XXIV.pdf (208.91KB)
Nieuwsbrief 23
Brief aan de gemeente XXIII.pdf (110.52KB)
Nieuwsbrief 23
Brief aan de gemeente XXIII.pdf (110.52KB)
Nieuwsbrief 22
Brief aan de gemeente XXII.pdf (82.87KB)
Nieuwsbrief 22
Brief aan de gemeente XXII.pdf (82.87KB)
Nieuwsbrief 21
Brief aan de gemeente XXI.pdf (130.19KB)
Nieuwsbrief 21
Brief aan de gemeente XXI.pdf (130.19KB)
Nieuwsbrief 20
Brief aan de gemeente XX.pdf (149.36KB)
Nieuwsbrief 20
Brief aan de gemeente XX.pdf (149.36KB)
Nieuwsbrief 19
Brief aan de gemeente XIX.pdf (149.85KB)
Nieuwsbrief 19
Brief aan de gemeente XIX.pdf (149.85KB)
Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)