Nieuwsbrieven 

 Westbroek, 2 juli 2021

Beste gemeenteleden,

De overheid heeft per 26 juni jl. een aantal maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus versoepeld of laten vervallen. Daarmee is er ook voor ons kerkelijk leven meer mogelijk. Wij zijn daar blij mee. Wij brengen u graag van de nieuwe situatie op de hoogte.

Aanwezigheid tijdens de eredienst
Allereerst betreft dit de wekelijkse erediensten. Vanaf zondag 4 juli kunnen 90 personen de erediensten bijwonen. Er is daardoor meer plaats. Voor de morgendienst blijft opgeven nodig. Voor de avonddienst niet meer. De ervaring heeft geleerd dat er dan voldoende plaats is. Wij constateren dit toch wel met droefheid en hopen dat nu de drempel van opgave is weggevallen, het gemakkelijker wordt om ook ’s avonds naar de kerk te gaan. Het is immers belangrijk om de erediensten bij te wonen. Dáár is Christus Zelf in ons midden en komt Hij tot ons in Woord en liturgie.

Doordat wij thuis online moesten kijken, zijn wij wellicht wat van de kerk en de kerkgang af gegroeid en gemakkelijk gaan denken dat wij alles thuis ook wel konden volgen. Maar heeft de Heere ons juist in de Bijbel niet opgeroepen om met elkaar Gemeente te zijn? De kerkdienst is daarvoor dé plaats. Daar is God met Zijn Geest, waar Hij in ons hart wil werken. Een lange tijd konden wij maar minimaal aanwezig zijn. Nu is het anders, benut dan ook de mogelijkheden. Als het ’s morgens niet past, kom dan ‘s avond.

Samenzang en kinderen in de eredienst
Een andere belangrijke verandering is, dat het weer mogelijk is om alle Psalmen en liederen samen te zingen. Wij kunnen de samenzang, die een wezenlijk onderdeel van de eredienst is, dus weer hervatten. Daarnaast kunnen de kinderen tijdens het kindermoment ook weer naar voren komen. Nu de kerkdiensten ook via you-tube worden uitgezonden is er wel een kleine kans dat kinderen in beeld komen. Wij zullen echter ons uiterste best doen dat te voorkomen.

Wij zijn blij dat wij de kinderen steeds vaker in de kerk zien. Dat is ook belangrijk, want als onze kinderen niet gewend zijn om naar de kerk te komen, ontwennen ze het op den duur wellicht helemaal. Mariska Hardeman wil ook weer de preekschrijfkaarten voor onze gemeente oppakken. Vanwege de zomerperiode en haar eigen vakantie zal dat D.V. per oktober zijn. Inmiddels zijn er meer dan 50 kaarten te downloaden via de HGJB-site. Achter de schermen werkt Mariska hard verder aan de overige kaarten. Er komen dus steeds meer kaarten bij. Via de HGJB-site zijn ook 4 algemene kaarten te downloaden, die in elke dienst bruikbaar zijn. De kaarten zijn gratis beschikbaar en voor iedereen te downloaden via https://www.hgjb.nl/preekschrijfkaarten/

Ook herinneren wij nog graag aan de mogelijkheid van kinderoppas voor de jongste kinderen.

Ontmoetingsmoment voor de gehele gemeente op zondag 11 juli
Graag vragen wij uw aandacht voor het ontmoetingsmoment op D.V. zondag 11 juli. Nu de maatregelen rondom de Covid-pandemie het toelaten willen zij graag op deze zondag na de ochtenddienst met de gehele gemeente (zowel u die de dienst in de kerk hebt bijgewoond als u die
thuis de dienst heeft gevolgd) bij elkaar komen voor een kopje koffie/thee/fris en ontmoeting. Na de koffie is er een sing-in die georganiseerd wordt door de commissie Israël en de kerk. Als afsluiting zal er rond 13.00 uur gezorgd worden voor een lekker broodje hamburger of beenham. Dit alles willen we, indien het weer het toelaat organiseren op het terrein tussen de kerk en Rehobôth. I.v.m. de catering en de nog geldende maatregelen vragen wij u zich op te geven voor vrijdag 9 juli. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar startdagwinterwerk@hotmail.com of bellen/appen naar 06-21614390 (Arie Griffioen) Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen dan kunnen wij voor vervoer zorgen. U bent dus allen van harte uitgenodigd! Graag tot zondag 11 juli!

Graag delen wij u ook nog het volgende mee:

Ouderling C.A. van den Broek
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen het voornemen van ouderling Van den Broek om alsnog zijn tweede ambtstermijn te vervullen. Zijn herbevestiging zal D.V. kort na de zomervakantie plaatsvinden.

Voedselbank
Elke eerste week van de maand zamelen wij producten in voor de voedselbank. Ook in de maand juli kunt u van maandag 5 tot en met woensdag 7 juli in Rehobôth terecht om uw producten af te leveren. Nu er weer meer mensen in de kerk kunnen komen is het ook mogelijk om op zondag 4 juli de kratten onder de toren van de kerk te vullen. Dit keer staat er weliswaar geen specifieke productgroep op de lijst, maar inmiddels hebt u vast zelf wel enig inzicht in wat nodig is. Uw hulp is hoe dan ook hard nodig! Daarom bevelen wij de inzameling van harte bij u aan!

Tenslotte
Nu het coronavirus op zijn retour lijkt te zijn, wordt hier en daar voorzichtig de vraag gesteld of de afgelopen tijd mensen ook dichter bij God heeft gebracht. Als wij eerlijk zijn moeten wij misschien opmerken dat dat niet zo is. Het is aangrijpend om deze ontwikkelingen te zien, maar voordat wij naar de ander kijken is het beter om onszelf onder de loep te nemen: Ben ik dichter bij God gekomen? Is het antwoord: Nee? Gebruik dan de komende tijd om de Heere alsnog of des te meer te zoeken. Het kan nog. De Heere schenkt je de erediensten om je daarin te leiden.

Een hartelijke groet van de kerkenraad en voor thuisblijvers en vakantiegangers een mooie zomer toegewenst!

Namens de kerkenraad,

M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310

E.J. Hennipman, Preses, info@hervormdwestbroek.nl/06-20751648

 


Nieuwsbrief 20
Brief aan de gemeente XX.pdf (149.36KB)
Nieuwsbrief 20
Brief aan de gemeente XX.pdf (149.36KB)
Nieuwsbrief 19
Brief aan de gemeente XIX.pdf (149.85KB)
Nieuwsbrief 19
Brief aan de gemeente XIX.pdf (149.85KB)
Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)