Nieuwsbrieven 

 Westbroek, 5 maart 2021

Beste gemeenteleden,

Graag informeren wij u over het volgende:

Kerkdiensten
Naar aanleiding van de versoepelingen en met inachtneming van de door de PKN verstrekte adviezen heeft de kerkenraad besloten om het kerkgebouw D.V. per 14 maart weer open te stellen voor gemeenteleden tijdens kerkdiensten. Concreet mogen er per dienst 30 personen aanwezig zijn met inachtneming van de onderlinge afstand en het gebruik van mondkapjes tijdens verplaatsingen. De kerkenraad heeft daarnaast besloten om samenzang nog niet toe te passen en ook geen gebruik te maken van voorzangers.

Wij zijn dankbaar dat het weer mogelijk is om samen te komen. Weliswaar kunnen we niet als voltallige gemeente tijdens elke dienst aanwezig zijn, maar bij een goede spreiding kunt u tijdens één op de drie diensten uw plaats in de kerk innemen.

Aanmelding voor de kerkdienst is verplicht en op tijd afmelden is nodig
Aangezien wij tijdens de dienst de 1,5 m. onderlinge afstand in acht moeten nemen, zijn wij beperkt in het aantal mensen wat aanwezig kan zijn in de dienst (maximaal 30 exclusief medewerkers). Daarom is opgeven noodzakelijk/verplicht, zowel voor de morgendienst als de avonddienst. Dit kan telefonisch of per WhatsApp op nummer 06-29628516 (Jan van Vliet) of per email: kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl.

Er zijn twee mogelijkheden:
-U meldt zich aan voor iedere zondagmorgen en/of zondagavond en geeft uiterlijk vrijdagavond vóór 20.00 uur door als u niet of met minder personen aanwezig denkt te zijn.
-Ook kunt u zich per keer, per zondag opgeven. Van belang is dat u dat ook doet uiterlijk vrijdagavond vóór 20.00 uur.

Mocht het zijn dat er te veel aanmeldingen zijn, dan zou aan u gevraagd kunnen worden de aanstaande dienst thuis mee te luisteren. Zonder nader tegenbericht bent u dus van harte welkom!

Wij willen u dringend vragen aan het bovenstaande gehoor te geven, zodat wij weten wie we in de diensten mogen verwachten. Het is jammer als wij mensen afzeggen terwijl er anderen niet komen.

Alvast dank voor uw medewerking!

Biddag
D.V. woensdag 10 maart hopen we samen Biddag voor Gewas en Arbeid te vieren. De Biddag-viering zal digitaal worden verzorgd door basisschool 't Kompas i.s.m. Ds. Viezee. Woensdag 10 maart kijkt elke klas het toegestuurde filmpje en wordt het filmpje gedeeld in beide kerkelijke gemeenten.
De link naar de viering wordt t.z.t. gedeeld via het YouTube-kanaal van onze gemeente.

Samenvatting van het Biddag-thema 2021:
Het thema van Biddagmap 2021 is ‘De biddende bouwer’, waarbij het bijbelgedeelte uit Nehemia 2 centraal staat. Door de HGJB-Biddagmappen willen we kinderen leren wat dat nu eigenlijk is, bidden. In de vorige map legden we daarbij de nadruk op het ‘gewas’. Het bijbelgedeelte geeft dit keer, naast nieuwe lessen over het gebed zelf, aanleiding om na te denken over onze ‘arbeid’ (het ‘bouwen’).

Bij deze brief ontvangt u ter voorbereiding op de kerkdienst in de bijlage de liturgie, het gezinsdagboek, een luisterblad voor bij de preek en extra kleur- en knutselmateriaal

De kinderen van 't Kompas ontvangen de gezinsdagboekjes en het luisterblad via school.

De collecte zal op de gebruikelijke, digitale, manier gehouden worden.

We wensen u een goede biddag viering en hopen u in de kerkdiensten te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812

 


Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 18
Brief aan de gemeente XVIII.pdf (142.87KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 17
Brief aan de gemeente XVII.pdf (87.52KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 16
Brief aan de gemeente XVI.pdf (83.23KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 17 december
Nieuwsbrief 17 december 2020.pdf (371.15KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)