In en rond de erediensten

Predikant:
Ds. M. van der Zwan

Ouderlingen:
J. de Bruijn
D. van Dijk, jeugdouderling 
E.P. Hennipman
R. van Renswoude
C.A. van den Broek, Ouderen ouderling

Ouderlingen-kerkrentmeesters:
R. van Oostrum, voorzitter CvK
J. van Vliet, secretaris
A.C. de Bree, gebouwenbeheer

Diakenen:
F.M. de Bruijn, penningmeester/voorzitter
C. Lam, secretaris
E. Verweij
C. de Kruijff

Kosters:
Wijnand Hennipman
Evert van Oostrum

Organisten:
Jan de Bruijn
Eline Otten-Hennipman
Jaco Boshuis
Jaco de Jong

Creche:
Opvang voor kleine kinderen tijdens de morgendiensten.
Contact: Joselien Hennipman, 0346-216950, joselienvanvliet@gmail.com

Kerkauto:
Wie gebruik wil maken van de kerkauto of zelf mensen wil vervoeren, kan zich melden bij dhr. Bert Boom.

Kerktelefoon:
Voor mensen die geen internet hebben wordt gebruik gemaakt van de kerktelefoon via de zogenaamde Lukas ontvanger, die via de telefoonlijn werkt en dus telefoonkosten met zich meebrengt. 
Aanvragen voor of informatie over dit systeem:
Buiten Westbroek: Jan de Bruijn
Binnen Westbroek: Gert-Jan Evers

Voedselbank:
Maandelijks wordt door de diaconie eten ingezameld voor de voedselbank ‘afdeling de Bilt’.
Vooraf wordt aangekondigd voor welke categorie voedsel benodigd is.
Elke eerste zondag van de maand staat er een krat onder de toren om de producten te verzamelen.