Identiteit

De Hervormde Gemeente Westbroek e.o. is een gemeente binnen de wereldwijde kerk van de Heere Jezus Christus. 
In leer en leven willen wij ons laten leiden door de Bijbel (Herziene Statenvertaling) waardoor God Zich aan ons openbaart. 
Wij geloven dat onder de vele belijdenissen die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan, de volgende belijdenisgeschriften op de Bijbel gegrond zijn, zodat wij die van harte onderschrijven:

1. de algemeen christelijke belijdenissen die in de periode van de Vroege Kerk zijn ontstaan :
Apostolische Geloofsbelijdenis (pdf)
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (pdf)
Geloofsbelijdenis van Athanasius (pdf)

2. de belijdenisgeschriften waarin het Gereformeerde belijden ten tijde van de Reformatie is geformuleerd: 
Heidelbergse Catechismus (pdf)
Nederlandse Geloofsbelijdenis (pdf)
Dordtse Leerregels (pdf)

Op grond van dit belijden hebben wij ervoor gekozen om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een Hervormde Gemeente te zijn.
Dit houdt o.a. in dat er predikanten voorgaan, die zich rekenen tot of zich verwant weten met de ‘Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland’. (http://www.gereformeerdebond.nl).

Voor inzage in het beleidsplan, Beleidsplan 2020-2024.pdf (pdf).