Nieuwsbrieven

 Westbroek, 16 oktober 2020


Beste gemeenteleden,

Zoals u en jullie allen uit de media kunnen vernemen, is het corona-virus  allesbehalve op de terugtocht. Eerder genomen besluiten om de fysieke ontmoeting met elkaar tot een minimum te beperken kunnen daarom nog niet worden herzien. Sterker nog de maatregelen zijn juist aangescherpt. 

Alom in Nederland ligt er de oproep zo min mogelijk bij elkaar te komen. Veel is echt verboden en alle Nederlanders worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kerkenraad heeft daarom besloten ook gedurende de komende vier weken geen kringen of verenigingen bij elkaar te laten komen. Afgezien van de verdiepingscatechese gaan de catechisaties en al het andere jeugdwerk wel gewoon door. Ter voorkoming van alle risico’s wordt daarbij alleen gebruik gemaakt van de grote zaal in Rehoboth en een zaal in het Dorpshuis. Mocht in de loop van de tijd de situatie ernstiger worden, dan zal ook voor het jeugdwerk een alternatief worden gezocht.

Wat de kerkdiensten betreft houden we komende tijd ook het getal van 30 aanwezigen aan. Ten aanzien van het aantal aanwezigen tijdens rouwdiensten wordt een uitzondering gemaakt. In overleg met de koster wordt vastgesteld hoeveel mensen daarbij aanwezig kunnen zijn. 

Hebt u zich reeds eerder voor meerdere zondagen voor de kerkdiensten opgegeven, dan blijft uw aanmelding staan. Ontvangt u geen bericht, dan kunt u gewoon naar de kerk gaan. Wie zich nog niet heeft opgegeven, kan dat nog steeds doen via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per telefoon 06-29628516 (Jan van Vliet). U wordt verzocht dan per adres/huishouden aan te geven op welke zondagen en met hoeveel personen u de kerkdienst wilt bijwonen. Zonder tegenbericht kunt u dan op de aangegeven zondagen naar de kerk komen. Wij moedigen u van harte aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften is het zo toch mogelijk en verantwoord om elkaar ook in de kerk rondom Gods Woord te ontmoeten. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, vergeet dan niet u af te melden. 

Hopelijk hebben wij u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, schroom dan alstublieft niet om contact op te nemen met de predikant of de scriba. Zij staan u graag te woord!

Gemeente, wij zijn in een situatie beland waarvan we gehoopt hadden dat we die niet weer zouden beleven. Daardoor kunnen wij een gevoel van teleurstelling ervaren en wordt er in elk geval geduld van ons gevraagd. Tegelijkertijd worden wij bepaald bij de vraag wat werkelijk vreugde geeft. In deze tijd kunnen wij ontdekken dat echte vreugde gevonden wordt in de omgang met de HEERE en met elkaar. Want God Zelf is de Bron van vreugde, Die ons in Christus wil vullen en de ontmoeting met je naaste (ook telefonisch) geeft de ander en jezelf onmiskenbaar een gevoel van vreugdevolle voldoening. Goddank is die ontmoeting met de Ander/ander in deze tijd nog steeds mogelijk! Laten wij er als gemeente overvloedig gebruik van maken.

Tenslotte wensen wij allen die door het coronavirus zijn getroffen beterschap toe en wie met spanning wacht op de uitslag van een test veel sterkte van Boven. 

Met vriendelijke groeten, 
namens de kerkenraad, 

M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310 
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812 

 


Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 15
Brief aan de gemeente XV.pdf (75.45KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 14
Brief aan de gemeente XIV website.pdf (140.09KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 13
Brief aan de gemeente XIII.pdf (81.83KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 12
Brief aan de gemeente XII.pdf (94.5KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)