Informatie 


Er zijn naast deze website andere mogelijkheden om in contact te komen of te blijven met de Hervormde Gemeente Westbroek e.o.

Ons Kerkblad
Dit kerkblad verschijnt één keer per twee weken en is een uitgave in combinatie met de Hervormde gemeenten van Waverveen, Kockengen, Wilnis, Nieuwer Ter Aa en Vinkeveen.
In het kerkblad worden diensten aangegeven en ook collectedoelen en -opbrengsten. 
Er wordt verslag gedaan van het verenigingswerk en kringwerk.
Ook privé berichten over lief en leed in de gemeente worden weergegeven om het onderlinge medeleven en omzien naar elkaar te stimuleren.  

In Westbroek wordt 'Ons Kerkblad' persoonlijk bezorgd, buiten Westbroek gaat dat per post.
Wilt u een abonnement op 'Ons Kerkblad', mail naar kerkblad@hervormdwestbroek.nl.
Wilt u kopij aanleveren voor 'Ons Kerkblad', mail naar kopij@hervormdwestbroek.nl.

Gemeentewijzer
Naast 'Ons Kerkblad' is er de Gemeentewijzer, die per kwartaal wordt uitgegeven. 
Dit boekje op A5-formaat geeft alleen informatie over en voor de Hervormde Gemeente van Westbroek. 
De Kerkenraad gebruikt dit medium om de gemeente te informeren over de besproken zaken binnen de kerkenraadsvergaderingen.
Het kring- en verenigingswerk kan informatie geven over plannen en activiteiten. 
Maar ook particuliere personen, die iets hebben te melden dat voor de hele gemeente van belang kan zijn, kunnen kopij aanleveren. Zie onderstaande link.

Iedere abonnee van 'Ons Kerkblad' krijgt een exemplaar van de Gemeentewijzer in de bus. 
Voor niet-abonnees liggen er enkele exemplaren in de documentenbak onder de toren van de kerk.
Wilt u de Gemeentewijzer digitaal ontvangen dan kunt u dit opgeven door uw naam en adres te mailen naar gemeentewijzer@hervormdwestbroek.nl.