Zondagschool Timotheüs


Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er Zondagschool.
Iedere zondag na de morgendienst, van 11.30 tot 12.30 uur in Rehoboth.
De kinderen leren een Psalmversje en een Bijbeltekst, luisteren naar een Bijbelverhaal en als er tijd over is maken ze een knutsel of werkje. 
Op tweede Kerstdag verzorgen de zondagschoolkinderen de ochtenddienst.

Leidinggevenden:

Jan de Bruijn, Dineke van Renswoude, Kees Versteeg
Jan Hennipman, voorzitter, Willeke Nokkert, penningmeester; Wouter van Oostrum, secretaris 
Trudy Boom en Henk Nokkert, invallers
Contact: Wouter van Oostrum