Commissies

Evangelisatiecommissie

Deze buigt zich, samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk, over evangelisatiedoelen en -middelen.
Zoals het uitnodigen van alle mensen in de buitengebieden voor de diensten op de feestdagen en gezamenlijke kerstvieringen.
Contact: Dirk van der Linden 

Gastendienstcommissie

Bestaat uit Diederik en Pauline van Dijk, Gert-Jan Evers, Els de Bree en Ds. Van der Zwan.
Zij buigen zich over de mogelijkheden om (meer) mensen naar de kerk te krijgen in de speciale gastendiensten. 

Koffiecommissie

Iedere eerste zondag van de maand wordt de mogelijkheid geboden om na de ochtenddienst elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade in het koor van de kerk.
Vragen of opmerkingen hierover kunt u ter plekke kwijt aan Harienke van Oostrum of Janneke Lam.

Barbecuecommissie

De commissie organiseert op de eerste zaterdag van september, voor het begin van het winterwerk, een barbecue voor jong en oud.