Fout
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

In het winterseizoen, dat wil zeggen in de maanden oktober tot en met maart komen de kringen bij elkaar die door de dominee worden geleid. Dat zijn er in totaal 3, nl. de Jongerengesprekskring voor deelnemers tot 30 jaar, de Gesprekskring voor de leeftijdscategorie 30 tot en met 55 jaar en de Bijbelkring, die de 55-plussers als doelgroep heeft. Tijdens de kringavonden staan we stil bij een gedeelte uit de Bijbel, waar we met elkaar over in gesprek gaan. Meestal komt elke kring op één maandagavond in de maand samen, maar van dat schema kan afgeweken worden. Actuele informatie is te vinden in ‘De Gemeentewijzer’ of het kerkblad of u kunt dit opvragen via info@hervormdwestbroek.nl.

Catechese

Tijdens het winterseizoen wordt er aan de jongeren onderwijs gegeven over het christelijk geloof. Dat noemen we in de kerk catechese of catechisatie. In onze gemeente maken wij daarbij gebruik van de multimediale methodes voor mentorcatechese van de HGJB, Follow Me (voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar) en Follow Me Next (vanaf 16 jaar). De uren waarop wij samenkomen hebben steeds dezelfde opzet. De eerste 20 minuten krijgt de gehele groep gezamenlijk een inleiding op een thema, daarna gaan de deelnemers uiteen, om in groepjes van maximaal 8 personen verder op het onderwerp door te gaan. De ervaringen met deze methodes, die wij sinds 2011 hebben ingevoerd, zijn zeer positief.

Wij komen ieder seizoen op 20 dinsdagavonden voor de catechisatie bij elkaar in gebouw Rehobôth. De precieze tijden staan hieronder.

Follow me van 19:00-20:00 uur
Follow me Next van 20:15-21:15 uur

Naast de ‘gewone’ catechese bestaat er in onze gemeente ook de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. De bijeenkomsten hebben tot doel jongeren en ouderen voor te bereiden om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Wie daaraan deel wil nemen kan contact opnemen met de predikant.

Hervormd Jeugdwerk Westbroek

Bankrekeningnummer
Postbank 3233793 t.n.v. HJW Westbroek

Waaronder:
Jeugdvereniging Immanuël
Tijdens het winterseizoen iedere vrijdagavond vanaf 20.00uur in Rehoboth.
Voor jongeren vanaf 16 jaar.
website: www.jeugdvereniging.nl

Tienerclub Jedidjah
Tijdens het winterseizoen iedere vrijdagavond vanaf 20.00uur in Rehoboth.
Voor jongeren van 13 tot 16 jaar.

Jeugdclub Jedidjah
Tijdens het winterseizoen iedere vrijdagavond vanaf 19.45uur in Rehoboth.
Voor jongeren van 12 tot 13 jaar.

Zondagsschool Timotheüs

Op zondag na de morgendienst van 11:30 tot 12:30 uur in Rehoboth.
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar.

Vakantiebijbelweek

Elke zomervakantie 3 daags programma voor kinderen.
Uitgevoerd in en tent op het evenemententerrein bij Molen de Kraaij.

Ook wordt er begin januari een VBW winterdag georganiseerd om tussentijds contact te houden met de kinderen.

Vrouwenkring Manninne

De vrouwenkring Manninne komt elke derde woensdagochtend van de maand bij elkaar. Deze ochtenden vinden plaats van 9.45 tot 11.45 uur in Rehoboth.

Mannenvereniging Calvijn

Iedere tweede woensdag van de maand van 20.00 tot 22.00uur van september tot en met april in Rehoboth.

Vrouwendienst

Drie keer per jaar wordt een ouderenmiddag verzorgd door de vrouwendienst. In de regel in de maand oktober, vlak voor Kerst en vlak voor Pasen. De predikant verzorgt een meditatie en na de pauze wordt iets onderhoudends georganiseerd.

Naast het verzorgen van deze ouderenmiddagen, bezoekt de vrouwendienst regelmatig ouderen boven de 70 jaar en alleenstaanden.

Evangelisatiecommissie/Zendingscommissie

Vlak voor Kerst en vlak voor Pasen nodigt de evangelisatie commissie samen met de gemeente de 'buitenwijken' van de Hervormde Gemeente uit voor de diensten. Daarnaast geven zij praktisch invulling van de diaconale gemeente door hulp te bieden in het dorp.

Barbecue – koffiecommissie

Jaarlijks voor de zomervakantie wordt er een koffietafel georganiseerd om als gemeente elkaar een goede vakantie toe te wensen.
Jaarlijks voor de start van het winterseizoen wordt er een barbecue georganiseerd om als gemeente met elkaar de opening van het winterwerk in te luiden.