Naast de kerk zijn er nog drie gebouwen actief in gebruik.

  • Het gebouw 'Rehoboth' wordt gebruikt voor allerlei kerkelijke activiteiten maar is ook als zalencentrum te huur.
  • De voormalig kosterswoning is bewoond door de beheerders van 'Rehoboth'.
  • De pastorie is bewoond door de predikant.

De historie van het kerkgebouw zelf wordt hieronder in vogelvlucht beschreven.
Omstreeks 1100 werd op deze plaats een kleine kapel gebouwd, onder het bestuur van de kerk van St. Jacob in Utrecht. In 1467 werd begonnen met deze laat-gotische zaalkerk. Vanaf 1477 was Westbroek een zelfstandige parochie. In 1481 was de kerk en toren klaar. Op 2e kerstdag 1481 vond de slag van Westbroek plaats. Alleen de kerk en de huizen waar kraamvrouwen of stervenden lagen werden gespaard. Na deze slag werden er zijkapellen naast de toren gebouwd. Het koor en de consistorie zijn van omstreeks 1500. In 1510 kwamen de muurschilderingen, waarschijnlijk ook naar aanleiding van de slag van Westbroek.

Voor meer informatie: Kerk en toren Hervormde Kerk Westbroek.
De buitenzijde van de kerk is ten alle tijde zichtbaar voor iedereen. Wilt u het interieur van de kerk bekijken, dan bent u natuurlijk van harte welkom in de wekelijkse kerkdiensten.

Voor een afspraak om de kerk te bezichtigen onder de leiding van een gids kunt u hier klikken: rondleiding@hervormdwestbroek.nl.