Er zijn naast deze website nog twee mogelijkheden om in contact te komen of te blijven met de Hervormde Gemeente van Westbroek.

'Ons Kerkblad'
Dit kerkblad wordt tweewekelijks uitgegeven en is een gecombineerde uitgave met de Hervormde gemeenten van Waverveen, Kockengen, Wilnis, Nieuwer Ter Aa en Vinkeveen. In het kerkblad worden de diensten weergegeven evenals de collectedoelen. Daarnaast wordt er verslag gedaan van het verenigingswerk en kringwerk. Maar ook de privé berichten worden vermeld zodat het gemeente zijn vorm gegeven kan worden door het sturen van kaarten en het bieden van hulp op de plaatsen waar dat nodig is.

In Westbroek wordt 'ons Kerkblad' bezorgd, buiten Westbroek komt deze per post.
Wilt u een abonnement op 'ons Kerkblad' dan kunt u mailen naar kerkblad@hervormdwestbroek.nl.
Wilt u kopij aanleveren voor 'ons Kerkblad' dan kunt u mailen naar kopij@hervormdwestbroek.nl.

Gemeentewijzer
Naast het kerkblad is er ook de kwartaaluitgave van de gemeentewijzer. Dit boekje op a5 formaat is een uitgave die enkel over de Hervormde Gemeente van Westbroek gaat. Vier maal per jaar wordt er naast praktische informatie ook een uitgebreidere mogelijkheid gegeven aan het kring- en verenigingswerk om de volledige gemeente te informeren over de activiteiten. Ook artikelen die voor de hele gemeente van belang zijn kunnen hierin geplaatst worden. Tevens gebruikt de Kerkenraad dit als medium om de gemeente te informeren over de besproken zaken binnen de kerkenraadsvergaderingen.

Ieder abonnee van 'ons Kerkblad' krijgt een exemplaar van de gemeentewijzer in de bus. Voor de mensen die dit niet betreft liggen er enkele exemplaren in de documentbak onder de toren van de kerk.
Wilt u de gemeentewijzer digitaal ontvangen dan kunt u dit opgeven door uw naam en adres te mailen naar gemeentewijzer@hervormdwestbroek.nl.