Wij zijn een gemeente binnen de wereldwijde kerk van de Heere Jezus Christus. In leer en leven willen wij ons laten leiden door de Bijbel (zie de Statenvertaling), waardoor God Zich aan ons openbaart. Wij geloven dat onder de vele belijdenissen die in de loop van de eeuwen zijn ontstaan, de volgende belijdenisgeschriften op de Bijbel gegrond zijn, zodat wij die van harte onderschrijven:

Allereerst betreft dit de algemeen christelijke belijdenissen die in de periode van de Vroege Kerk zijn ontstaan :

  1. Apostolische Geloofsbelijdenis (pdf)
  2. Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (pdf)
  3. Geloofsbelijdenis van Athanasius (pdf)

Daarnaast stemmen wij in met het Gereformeerde Belijden zoals dat ten tijde van de Reformatie in de volgende belijdenisgeschriften is geformuleerd.

  1. Heidelbergse Catechismus (pdf)
  2. Nederlandse Geloofsbelijdenis (pdf)
  3. Dordtse Leerregels (pdf)

Op grond van dit belijden hebben wij ervoor gekozen om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een Hervormde gemeente te zijn en gaan bij ons predikanten voor die zich rekenen tot of zich verwant weten met de ‘Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland’ (http://www.gereformeerdebond.nl).

 

Wilt u ons beleidsplan voor 2013-2017 inzien? Klik dan hier: Beleidsplan Hervormde gemeente Westbroek 2013-2017 (pdf).