Fout
  • JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Wekelijks zijn er twee kerkdiensten op zondag welke beginnen om 10.00 uur en om 18.30 uur.
In deze dienst gaan naast de eigen predikant ook gastpredikanten voor. Een volledig overzicht van voorgangers vindt in het dienstenrooster.

De zondagse diensten worden geleid volgens een min of meer vaststaande liturgie van zang, gebed en preek.

Als u een dienst gemist heeft of behoefte heeft aan het beluisteren van een kerkdienst, dan kunt u op de startpagina de juiste link volgen.

Naast de wekelijkse diensten zijn er ook de speciale diensten.

Bediening van de Heilige Doop

Kinderen van de gemeente ontvangen het sacrament van de Heilige Doop. Enkele malen per jaar wordt daarom tijdens de zondagse eredienst de doop bediend. De data worden twee weken van te voren bekend gemaakt tijdens de afkondigingen voor de kerkdienst. Indien ouders verlangen dat hun kind de Heilige Doop ontvangt, wordt hen verzocht contact op te nemen met de predikant. Hij zal dan samen met hen een afspraak maken voor een doopgesprek, waarin het verlangen van de ouders en de uitleg van de betekenis van de doop een plaats zullen krijgen.

Bediening van het Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar wordt tijdens de eredienst op zondagmorgen het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. De morgendienst van de zondag daarvoor zal daarom in het teken staan van de voorbereiding op deze avondmaalsviering. Tijdens de avonddienst van de zondag waarop het Avondmaal is bediend, vindt de dankzegging en nabetrachting plaats.

De donderdag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal houden we van 19:00-20:00 uur een bezinningsuur in gebouw Rehobôth. Tijdens dit moment staan we stil bij de betekenis van dit sacrament en is er gelegenheid tot het stellen van persoonlijke vragen.

Huwelijk

Huwelijksdiensten vinden plaats in overleg met de predikant en het college van kerkrentmeesters.
Laten zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen ruim van te voren contact opnemen met de predikant.

Bevestiging van nieuwe lidmaten

Na het volgen van de belijdenis catechese worden de catechisanten in de gelegenheid gesteld belijdenis van het geloof af te leggen. Nieuwe lidmaten worden vanaf hun bevestiging ook uitgenodigd voor het Heilig Avondmaal.
Leden die catechese of belijdenis catechese willen volgen kunnen contact opnemen met de predikant.

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van de kerkenraad. Deze kerkenraad wordt samengesteld uit diakenen voor de zorg aan armen en hulpbehoevenden. Tevens uit ouderlingen voor de geestelijke zorg en het bijstaan van de predikant. En ook de kerkrentmeesters die zorgen voor het
beheer van het gebouw en de ledenadministratie.
Deze ambten worden allen ingezegend in een speciale dienst. Na de bevestiging van de ambtsdragers kunnen ze voor maximaal 12 jaar de gemeente dienen in hun functie.

Christelijke feestdagen

Op de Christelijke feestdagen worden de volgende diensten gehouden.

Biddag voor gewas en arbeid, twee diensten verzorgd door predikant om 10.00 uur en 19.00 uur
Dankdag voor gewas en arbeid, twee diensten verzorgd door predikant om 10.00 uur en 19.00 uur

1e Kerstdag, twee diensten verzorgd door predikant om 10.00 uur en 18.30 uur
2e Kerstdag, één dienst verzorgd door de kinderen van de zondagsschool 'Timotheüs' om 10.00 uur

Goede vrijdag, één dienst verzorgd door predikant om 19.00 uur

1e Paasdag, twee diensten verzorgd door predikant om 10.00 uur en 18.30 uur
2e Paasdag, één dienst verzorgd door het Hervormd Jeugdwerk om 9.30 uur

Hemelvaartsdag, één dienst verzorgd door predikant om 9.30 uur

1e Pinksterdag, twee diensten verzorgd door predikant om 10.00 uur en 18.30 uur
2e Pinksterdag, één dienst verzorgd door predikant om 9.30 uur

Oudejaarsavond, één dienst verzorgd door predikant om 19.00 uur
Nieuwjaarsdag, één dienst verzorgd door predikant om 10.00 uur