Voor vragen betreffende geloof, pastoraat en kerk kunt u contact opnemen met de predikant:
Ds. M. van der Zwan
Kerkdijk 4
3615 BE Westbroek
0346-281310

ds@hervormdwestbroek.nl

Of met de missionair werker:
Dhr. A Verstoep
Gowthorpeplein 42
3772 CC Barneveld
0342-408291
verstoep@hervormdwestbroek.nl 

De beheerders van gebouw Rehoboth zijn bereikbaar op de volgende wijze:
Telefonisch: 0346 - 281 114
rehoboth@hervormdwestbroek.nl

Het beheer van het kerkgebouw valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, bereikbaar via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl.

 

Zakelijke gegevens:
Bankrekeningnummer Diaconie
Rabobank Westbroek: NL51RABO0369103440 t.n.v. de Diaconie Hervormde Gemeente te Westbroek

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters
Rabobank Westbroek: NL48RABO0369103106 t.n.v. Hervormde Gemeente Westbroek

Deze site is een initiatief van:
Hervormde Gemeente Westbroek
p/a Kerkdijk 12
3615 BE Westbroek

info@hervormdwestbroek.nl

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze site, of benieuwd zijn naar de genoemde verenigingen of kringen dan kunt u reageren op bovenstaand mailadres.