recht aan vrouwen of aanrecht (5)

Hoe ontstaat machtsmisbruik?

 

De vorige blog ging over vrouwen in de Bijbel, over hun kracht, maar ook over wat wij tegenwoordig machtsmisbruik zouden noemen.

Hoe ontstaat machtsmisbruik? Onder andere door een foute uitleg van (Bijbelse) begrippen als b.v. ‘heersen’ en ‘onderdanigheid’ waarop werd ingegaan onder blog : ‘wat betekenen woorden écht?   

Maar er is  meer.

 

Als krachten niet gelijk zijn, kan machtsmisbruik insluipen.

Op elk levensgebied, wereldwijd en maatschappij-breed laat het recht van de sterkste zich vaak gelden.

Als iemand – fysiek –sterker is dan de ander kan er door deze ongelijkheid dominant gedrag optreden.

Van oorsprong zijn mannen lichamelijk sterker - minder kwetsbaar - dan vrouwen. 

Daarom waren zíj het die de boel verdedigden in geval van gevaar, vijandig volk en wilde dieren.

Bovendien moest meestal op pure lichaamskracht de kost verdiend worden.

Dat was, in die barre oertijden, met nauwelijks andere hulpmiddelen dan een speer en een ploeg waar je nu zachtjes van zou gaan schreien, écht mannenwerk.

Een vrouw als schaapherder? Ondenkbaar.

Een soft baantje zou je denken. Maar er moest hitte en kou getrotseerd worden, wilde dieren te lijf worden gegaanen en rovers-gespuis van de kudde geweerd worden. En je moest met enig fatsoen een slingersteen kunnen hanteren.

Een vrouw in de oorlog?

O, een vrouw kón strijdbaar zijn. Neem Debora, Jaël en onze eigen Kenau Simonsz Hasselaar. Maar hele légers vrouwen?

Een vouw kán strijdbaar zijn. Neem alleen maar je zelf, als je moeder mag zijn.

Zou je niet je leven in de waagschaal stellen als je kind in gevaar is?

Ga je niet,  met voorbijzien van je eigen veiligheid, tot  het uiterste om je kind te redden?

Ieder moederdier – het schattigste katje, de schrielste chihuahua –  wordt een tijgerin als ze haar jongen bedreigd weet.

(De vaders niet te na gesproken hoor, ook zij staan hun mannetje.

Kom maar niet te dicht bij een zwanennest. Pa zwaan is in staat om je dood te slaan. 

Maar dat heeft geen prioriteit. Eerst komt de bescherming. Zowel bij het mannetje als het vrouwtje.

Een drachtig, broedend, of met nakroost gezegend vrouwtje ontwijkt het gevecht, om haar kroost ongehinderd en veilig te kunnen voortbrengen.

Ze heeft haar nest in het onbereikbare of het verborgene. Het helpt daarbij dat het vrouwtje niet zo pralerig is uitgedost als het mannetje.

Zo valt ze niet op. De schepping, God zelf,  reikt de natuurlijke  ingrediënten aan ter bescherming van haarzelf en haar kroost.

Zowel door haar outfit,  of door een groep, maar ook door een mannetje.

 

Als van de man wordt gezegd dat hij een macht is boven zijn vrouw, of over haar ‘heerschappij’ heeft, dan betekent dat dus niet, dat hij, haar onderdrukt, (seksueel) misbruikt, of wat ook doet dat haar in haar menswaarde krenkt.

Dan betekent wél dat hij de natuurlijke kwetsbaarheid van zijn vrouw beschermt. Dat hij haar onder zijn 'hoede' heeft.

 

In het feminisme zoals dat in de 60-er jaren van de vorige eeuw de kop op stak, werd dit finaal afgewezen.

Een vrouw moest zéker niet onder de hoede van een man staan.

Ze moest daarentegen óp haar hoede zijn.

(woordspelend zijpaadje: vandaar dat een vrouw bijna nooit meer een hoed  óp heeft,

ook niet in de kerk - kom ik misschien nog eens op terug)

 

Voor zichzelf opkomen, eigen keuzes maken, en -economisch - onafhankelijk zijn.

Is veel voor te zeggen. Ik persoonlijk zou me ook ‘belemmerd’ hebben gevoeld zonder eigen financiële inbreng en onafhankelijkheid.

Ook al waren mijn twee echtgenoten[1] de liefst denkbare schatten ooit.

 

Maar weldra gaat het feminisme niet meer over maatschappelijke-  en rechtsgelijkheid.

Dan gaat het niet meer over verzet tegen oneigenlijke machtsuitoefening, dan slaat het dóór naar de ‘seksuele revolutie’.

Alles kan, alles mag. Alles móet zelfs. Vrije en vrijblijvende seks. Bóven de man staan.

De baas spelen. Al of niet in eigen buik.

We weten waar déze ‘rechten’ óók toe geleid hebben: ziekten, echtscheidingsgolven, vaderloze kinderen, abortus, en nu, hè já,

vrijheid-blijheid ten top …..

…..oeverloos metoo gemekker.

Die vrije seks was dan tóch niet zo vrij als we altijd gedacht hadden.

 

Toch hoor je mij het feminisme niet helemáál verketteren. Immers, het is wél opgekomen voor rechten van vrouwen, waardoor er ook veel goeds tot stand is gekomen.

Zo zijn ongelijke behandeling en dito rechtspositie van vrouwen scherp aan de kaak gesteld en mede daardoor hersteld.

Zo kunnen vrouwen studeren wat ze willen

(dankjewel vrouwen als Aletta Jacobs, maar ook latere, met name de meer 'verborgenen',  zoals de RK hoogleraar Hebreeuws Ida Gerhard, tevens begenadigd dichteres, van wie ik de lezing van haar berijming van de psalmen van harte aanbeveel - pure, indringende poezie, en ook nog eens zeer dicht bij de oorspronkelijke hebreeuwse tekst.)

Zo zijn er broodnodige blijf van mijn lijf huizen zijn uit de grond gestampt, ter bescherming van mishandelde/misbruikte vrouwen en kinderen.

 

En ook overigens is de vrouw in de samenleving aardig op de kaart gezet. [2]

 

[1] niet tegelijkertijd hoor....wink

[2] Ik kan het niet laten een wat cynische noot toe te voegen:  zelfs worden vrouwen in dit land de vrijheid toegedicht om zich te laten onderdrukken.

Met name als men meent dat ze - gedwongen door een man-gedomineerde 'god'sdienst burka's - moeten kunnen dragen.

 

 

Riet Ritman-Bakker

©rrb

 

 

Vorige: vrouwen in de Bijbel

Volgende: wat doen vrouwen met emancipatie

 

reageren:

whapp 0655180402 

@mail riet.ritman@planet.nl


 

  • Geen reacties gevonden

Laat je reactie achter

0 / 300 Beperking van tekens
Je tekst moet 5-300 tekens bevatten
algemene voorwaarden.