recht aan vrouwen of aanrecht (4)

Werden vrouwen in de Bijbel onderdrukt?

 

In het moderne Israël hebben vrouwen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als mannen.

Ook al zijn ze, bijvoorbeeld bij de Klaagmuur, strikt gescheiden van de mannen – niemand die zich daarover bekreunt.

Ze voeren daar op hun tijd onbekommerd feestelijke reidansen uit, niet gehinderd door enige mannelijke inbreuk.

Vrouwen kunnen ieder beroep uitoefenen en doen dat ook, en ze worden om nagenoeg geen enkele reden – en zeker niet op grond van hun vrouw zijn – verschoond van de militaire dienstplicht.

Nu zou je met enig recht kunnen volhouden dat dit minder om vrouwenrechten gaat, dan om de noodzaak om menskracht in te zetten.

Intussen leverde diezelfde staat Israël al in 1969 de eerste gekozen vrouwelijke minister-president aan: mevrouw Golda Meir.

Israël liep dus al lang voorop in gelijke man-vrouw rechten en plichten, terwijl de westerse wereld zich nog maar net ging ontworstelen aan de wurggreep der ongelijke rechten. 

 

Opmerkend, dat de Bijbel nagenoeg is uitgepraat in de Westerse maatschappelijke bewegingen, wil het mij voorkomen dat de Joodse Bijbel, de Thenach, een enorme invloed heeft gehad op de totstandkoming van de moderne Israëlische maatschappij.

En die invloed geldt nog steeds, ook op het gebied van vrouwenrechten (1)

 

Toch zijn er nog steeds meningen, die verkondigen dat vrouwen in de Bijbel stelstelmatig werden onderdrukt.

Bijvoorbeeld, die ‘stakkerds’ van vrouwen, die zich moesten afzonderen als ze ongesteld waren of gebaard hadden.

Dat had echter niets met onderdrukking te maken, maar was een hygiënische beschermingsmaatregel.

Immers, hoe makkelijk ontwikkelen en verspreiden zich ziektekiemen in een hete woestijn, waar weinig of geen water voorhanden is. 

Daarentegen treffen we een verrassend aantal vrouwen aan dat aardig voor zichzelf en/of anderen weet op te komen.

Neem het verhaal van de dochters van Zelafead (Numeri 26) die geen erf kregen bij de verdeling van het beloofde land.

Daar hadden ze als vrouw geen recht op. Die vrouwen gingen naar Mozes om dat recht vragen. En ze krégen dat recht.

 

Dit is dus een typisch voorbeeld van emancipatie: een recht verkrijgen dat er eerst niet was.

 

Neem Thamar, de weduwe van Er, die een wel heel drastisch-activistische baas-in-eigen-buik maatregel neemt om haar recht (op een erfgenaam) te realiseren.

Een recht dat haar tot dan toe opzéttelijk onthouden werd.

Ten einde raad ontziet ze zich niet om de hoer te spelen om haar schoonvader Juda te dwingen haar te bevruchten.

Naomi maakt zich sterk voor een recht voor Ruth, dat deze Moabitische eigenlijk niet heeft.

En hoe vind je Abigail, die haar oren niet meer naar haar morbide echtgenoot wenst te laten hangen.

Zij speelt verstandig in op de situatie op het juiste moment, en gaat handelen naar eigen inzicht en bevinding, tot profijt van velen.

Tuurlijk zeg je als Bijbelgetrouwe dat dit alles door God gezonden was, maar dat bevestigt mijn punt.

God kon deze intelligente vrouwen goed gebruiken ten gunste van Zijn heilsplan.

Ten gunste van David, wat ten lange leste zelfs leidde tot de komst van de Messias in deze wereld.

Maar ook Koningin Esther, die in een levensbedreigende positie vanuit haar vrijheidsbeperking (zeg maar: vrijheidsberoving) de moed heeft om haar hachje op het spel te zetten voor haar volk.

Yaël, die voor zichzelf het recht claimt, om de vijandige krijgsheer Sisera te doden.

En op het moment supreme ook geen moment aarzelt om een tentharing of zoiets dwars door zijn hoofd te jassen.

Een recht, dat overigens door een profetie al was aangegeven: Niet de met Debora medestrijdende Barak maar een vrouw zou Sisera doden.

Dit schrijvend, valt het me op, dat deze vrouwen niet (uitsluitend) hun éigen belang zochten.

 

Maar we lezen ook over hele foute vrouwen. Geef mensen (m/v) macht en het kan zomaar mis gaan. 

Zoals met de gruwelkoningin Atalja van Juda, die, paranoïde, denkt dat iedereen haar dood wil hebben.

En  dus op voorhand zelf maar iedereen uitmoordt, tot haar hele familie en nageslacht toe.

 

Ook lezen we dat mannen vrouwen onderdrukken en misbruiken. Het is dan vaak té goedkoop om te zeggen: andere tijd en cultuur.

Lees Richteren 19:  walgelijk en gruwelijk, wat daar gebeurt.

Denk aan Salomo’s overcomplete harem.

Aan Abraham die, terwille van zijn hachje, Sara’s schoonheid exploiteert, haar prostitueert bij de Farao.

Een kunstje dat hij nog een keer flikt bij koning Abimelech.

En Izak doet dat ook nog eens dunnetjes over met Rebecca.

De willekeur waarmee Laban zijn dochters behandelt.

Jacob die de willekeur onverstoord in stand houdt, zoals hij Lea  even liefde- als respectloos tot voortplantingsmachine degradeert.

 

Wonderlijk, dat aan geen van deze toestanden (in onze westers-'beschaafde' ogen: misstanden) een negatief waarde-oordeel gekoppeld wordt.

Geen afkeuring, maar - ook geen goedkeuring.

Nergens staat dat God dit goedkeurt, zo van: ‘Goed gedaan Laban, slimme jongen. Hebbert’.

God zegt ook niet zoiets als: ‘Flink zo Jacob, dat je Lea vernedert ten opzichte van Rachel. Prima, Rachel is tenslotte veel mooier dan Lea’.

Niets daar van. De Bijbel bewaart hierover een - voor ons bevreemdend - stilzwijgen.

Ik denk, dat uitdieping van cultuur-historische  achtergronden er meer licht op zou kunnen werpen, maar dat voert in deze context te ver.

 

Ik wil deze stelling opwerpen:

Machtsmisbruik door mannen van vrouwen  is een typisch zwaktebod, een los-van-God actie (2), die op geen enkele manier spoort met Gods scheppingsbedoeling: Eenheid tussen man en vrouw.

 

 

Riet Ritman-Bakker

©rrb

 

 

 

reageren:

whapp 0655180402

@mail riet.ritman@planet.nl

 

vorige: wat betekent emancipatie

volgende: wat is machtsmisbruik

 

(1) Het is daarom absurd, dat de VN commissie onlangs nog een resolutie heeft aangenomen, waarin Israël als enige land ter wereld wordt veroordeeld voor het schenden van vrouwenrechten. Omdat Israël Palestijnse vrouwen belemmert in vooruitgang, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Nog onbegrijpelijker en schandelijker is het, dat de Nederlandse minister/afgevaardigde deze resolutie heeft gesteund. Intussen werden soortgelijke resolutie-voorstellen m.b.t. Saoudi-Arbaoie, Iran, Pakistan en Republic Congo, die allemaal op de lijst van de meest vrouw-onderdrukkende (Islamitische) landen staan....... GEWEIGERD.

(2) Andersom natuurlijk hetzelfde. Vrouwen, die mannen misbruiken en voor hun karretje spannen….


 

 

 

  • Geen reacties gevonden

Laat je reactie achter

0 / 300 Beperking van tekens
Je tekst moet 5-300 tekens bevatten
algemene voorwaarden.