Concept plaatselijke regeling 2024

De kerkenraad is in november 2023 begonnen met een aantal wijzigingen in de plaatselijke regeling. Oorzaak van deze wijzigingen zijn een andere formulering rondom het dopen en huwelijk. In de sterk veranderende samenleving is het wenselijk om onze plaatselijke regeling binnen een Bijbelse weg aan te passen ten aanzien van de doop en huwelijk. Tegelijk zijn ook andere kleinere wijzigingen aangebracht. Bij wijzigingen in de plaatselijke regeling krijgt de gemeente altijd inspraak. U kunt de concept plaatselijke regeling hier downloaden. U kunt uw reacties inleveren bij de scriba (info@hervormdwestbroek.nl) t/m vrijdag 24 mei 2024.